СБАЛПФЗ София-област

диагностика и лечение на туберкулоза и белодробни болести

СБАЛПФЗ София-област

диагностика и лечение на туберкулоза и белодробни болести

За Болницата

СБАЛПФЗ – София област ЕООД е с над 60 годишна история и традиции в борбата с туберкулозата. Болницата е особено важно структурно звено от противотуберкулозната мрежа в страната. Обслужва един от най-тежките райони на територията на Р. България – Софийска област.

През годините се утвърждава и развива като специализирана белодробна болница, в която се извършва пълен обем диагностична и лечебна дейност в областта на белодробните заболявания. СБАЛПФЗ-София област работи в унисон с „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България“

Болницата работи по договор с НЗОК и по следните клинични пътеки:

КП № 38 ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ – ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ
Минимален болничен престой – 5 дни

КП № 39 БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Минимален болничен престой – 6 дни

КП № 40.1 БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНО ТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Минимален болничен престой – 4 дни

КП № 42.1 ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 7 дни

КП № 43 БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ, ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА Минимален болничен престой – 1 ден

КП № 45 ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ Минимален болничен престой – 6 дни

Диагностично-консултативен блок

 • Пневмо-фтизиатрични кабинети – 2 бр.
 • Детски кабинет
 • Консултативно-кардиологичен кабинет
 • Функционален кабинет
 • Бронхологичен кабинет
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Ro лаборатория

Стационарен блок

 • Пневмо-фтизиатрично отделение – 51 легла
 • Аптека /вътреболнична /
 • Административно-стопанското звено
 • оператори
 • неквалифицирани работници
 • помощно обслужващ персонал

Обществена поръчка:

СБАЛПФЗ София област пуска Обществена поръчка за саниране фасадите на ДКБ и Стационарен блок на болницата.

СБАЛПФЗ София-област