ЗА Белодробна болница София-област

СБАЛПФЗ – София област ЕООД е с над 60 годишна история и традиции в борбата с туберкулозата. Болницата е особено важно структурно звено от противотуберкулозната мрежа в страната. Обслужва един от най-тежките райони на територията на Р. България – Софийска област. През годините се утвърждава и развива като специализирана белодробна болница, в която се извършва пълен обем диагностична и лечебна дейност в областта на белодробните заболявания. Основна и най-важна дейност е превенцията и контрола на туберкулоза за населението на Софийска област. СБАЛПФЗ-София област работи в унисон с „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България“ за периода 2007-2011г. и особено важният завършващ период 2012-2015г.

ЗА БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА СОФИЯ-ОБЛАСТ

СБАЛПФЗ разполага с рутинирани специалисти познаващи спецификата на работа в съответствие с програма”Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и познаващи добре района и огнищата на туберкулоза на територията на Софийска област.

Болницата работи по договор с НЗОК и по следните клинични пътеки:

КП № 38 ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ – ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ

Минимален болничен престой – 5 дни

КП № 39 БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Минимален болничен престой – 6 дни

КП № 40.1 БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНО ТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Минимален болничен престой – 4 дни

КП № 42.1 ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой – 7 дни

КП № 43 БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ, ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА

Минимален болничен престой – 1 дни

КП № 45 ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой – 6 дни

В лечебното заведение се извършват следните услуги:

  • Писмено съобщение за смърт
  • Издаване на болничен лист от лекуващ лекар или ЛКК
  • Издаване на медицинска документация – медицински рецепти, протоколи за медикаменти, консултативни прегледи
  • Изготвяне на етапни епикризи при превеждане на пациенти в друго лечебно заведение
  • Изготвяне на епикризи при изписване на пациентите от лечебното заведение
  • Предоставяне на здравна информация, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи
  • Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравна информация за починалия пациент, включително копия от медицинските му документи

Допълнителни услуги предоставяни срещу заплащане:

  • Издаване дубликат на болничен лист / 10.00 лв./
  • Издаване удостоверение, че лицето не се води на отчет / 10.00 лв./
   

Банкова сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите след пожара

Виж тук