ЗА Белодробна болница София-област

ЗА БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА СОФИЯ-ОБЛАСТ

Болницата работи по договор с НЗОК и по следните клинични пътеки:

КП № 38 ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ – ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ

Минимален болничен престой – 5 дни

КП № 39 БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Минимален болничен престой – 6 дни

КП № 40.1 БРОНХИАЛНА АСТМА: СРЕДНО ТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Минимален болничен престой – 4 дни

КП № 42.1 ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой – 7 дни

КП № 43 БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ, ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА

Минимален болничен престой – 1 дни

КП № 45 ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой – 6 дни

В лечебното заведение се извършват следните услуги:

  • Писмено съобщение за смърт
  • Издаване на болничен лист от лекуващ лекар или ЛКК
  • Издаване на медицинска документация – медицински рецепти, протоколи за медикаменти, консултативни прегледи
  • Изготвяне на етапни епикризи при превеждане на пациенти в друго лечебно заведение
  • Изготвяне на епикризи при изписване на пациентите от лечебното заведение
  • Предоставяне на здравна информация, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи
  • Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравна информация за починалия пациент, включително копия от медицинските му документи

Допълнителни услуги предоставяни срещу заплащане:

  • Издаване дубликат на болничен лист / 10.00 лв./
  • Издаване удостоверение, че лицето не се води на отчет / 10.00 лв./