Екип

Органи на дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителят. Министерство на здравеопазването упражнява правата на едноличен собственик на капитала.

„СБАЛПФЗ-София област” ЕООД е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана болнична и доболнична помощ лекари с признати специалности, както следва: пневмология и фтизиатрия, клинична лаборатория, вътрешни болести, микробиология, педиатрия и образна диагностика.

екип
Персонала на болницата се състои от 50 души, от тях 14 лекари.

Управител СБАЛПФЗ София област

Д-р Кирил Палавеев
Специалност: вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, бронхолог

Клинична лаборатория

Д-р Христо Балтов
Специалност: клинична лаборатория

Фармацефт

Диана Стефанова
Специалност: Магистър фармацефт

Рентгенов кабинет

Д-р София Величкова
Специалност: рентгенология

Главна медицинска сестра

Вр.и.д. Гергана Иванова
Специалност: Магистър здравни грижи
Сл. Тел: 0879 300 161

Старша медицинска сестра

Василка Бузекова

Ординатор

Д-р Пенка Илиева
Специалност: вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия
Работи с НЗОК
Сл. Тел: 08790300770

Ординатор

Д-р Красимира Коларска
Специалност: пневмология и фтизиатрия
Сл. Тел : 0879300169

Микробиология

Д-р Велка Костова
Специалност: микробиология

Д-р Надя Спасова-Котева
Специалност: вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия
Сл. Тел : 0879300163

Завеждащ пневмо-фтизиатрично отделение

Д-р Александър Лилов
Специалност: пневмология и фтизиатрия
Сл. Тел: 0879300167

Ординатор

Д-р Розита Хинова
Специалност: вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия
Сл. Тел: 0879300162

Ординатор

Д-р Бойко Милев
Специалност: вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия
Сл. Тел: 0884364663

Ординатор

Д-р Татяна Нинова
Специалност: детска пневмология и фтизиатрия

Ординатор

Д-р Лилия Енева
Специалност: пневмология и фтизиатрия
Сл. Тел: 0884 713 685

Лекар – специализант

Д-р Мари-Виолет Йовкина

Лекар – специализант

Д-р Полина Георгиева

Лекар – специализант

Д-р Юлияна Дончева