История

история

1951 г.

1951 г. – е създаден противотуберкулозен диспансер за тогавашната Софийска област включваща настоящите Софийска, Кюстендилска, Пернишка и Благоевградска области, който е определен за ръководен център в борбата с ТБК.

1958-1960 г.

1958-1960 г. – е окръжен противотуберкулозен диспансер, които изпълнява консултативна функция към създадените по това време Кюстендилски, Пернишки и Благоевградски противотуберкулозни диспансери

1972 г.

1972 г. – е преобразуван като пневмо – фтизиатричен диспансер за Софийски окръг, изпълнява методична функция към пневмо-фтизиатричните отделения в Самоков, Ихтиман и Пирдоп.

1989г.

1989г. – е преименуван в Диспансер за белодробни болести.

2001г.

2001г. – е преобразуван в търговско дружество: „Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар” – София област – ЕООД, с
едноличен собственик M3.

2010 г.

През 2010 г – Пререгистрирането на бившия диспансер в СБАЛПФЗ-София област ЕООД е с Учредителен акт на M3, Протокол № РД-16-516 от 22.10.2010 г.