Медицинска сестра за работа в пневмо-фтизиатрично отделение.