Материална база

Структурата на заведението е в пълно съответствие с изискванията на ЗЛЗ, медицински стандарт по пневмология и фтизиатрия, наредбите на M3 и други нормативни актове.

СБАЛПФЗ-София област ЕООД е разположен в двор с площ 13 275 кв.м., в сгради с разгърната площ 3 276 кв.м., в т.ч. КДБ 1 860 кв.м.

материална база

Оборудването на Лечебното заведение е със сравнително нова апаратура. Осигурено е абонаментно поддържане на апаратурата, което осигурява нейното добро техническо състояние.

Болницата разполага с медицинска апаратура отговаряща на медицинските стандарти, както и необходимите сертификати за работа.

Апаратура клинична лаборатория

 • Хематологичен анализатор
 • Биохимичен анализатор
 • Коагулометър
 • Микроскопи
 • Центрофуги

Рентгеново отделение

 • Рентгенова уредба за графия и скопия,
 • Проявителна машина,.
 • Ехограф

Бронхоскопски кабинет

 • Фибро-бронхоскопи 2 бр.
 • Светлинни източници 2 бр.
 • Аксесоари
 • Аспиратор 2бр.
 • Кислородна бутилка с маска
 • Набор за ТТАБ
 • Набор за плеврална биопсия
 • Ларингоскоп комплект 2 бр.

Апаратура микробиология – II-ро ниво на компетентност

 • Центрофуги
 • Микроскопи
 • Термостати
 • Автоклав ВК -75-2 броя
 • Вортекс „Хейдолф“
 • Ламинарен бокс „Телстар”
 • Шейкър WITEG SHR – 2D
 • Лабораторен вортекс V-l plus
 • Автоматичен пипетор

Функционален кабинет

 • Апарат за кръвно-газов анализ
 • Спирометъри 4 бр.
 • ЕКГ
 • Пулсоксиметър
 • Ръстомери
 • Кантари
 • Барометър
 • Влагомер
 • Термометри

Галерия