Материална база

Структурата на заведението е в пълно съответствие с изискванията на ЗЛЗ, медицински стандарт по пневмология и фтизиатрия, наредбите на M3 и други нормативни актове.

СБАЛПФЗ-София област ЕООД е разположен в двор с площ 13 275 кв.м., в сгради с разгърната площ 3 276 кв.м., в т.ч. КДБ 1 860 кв.м.

Оборудването на Лечебното заведение е със сравнително нова апаратура. Осигурено е абонаментно поддържане на апаратурата, което осигурява нейното добро техническо състояние.
Болницата разполага с медицинска апаратура отговаряща на медицинските стандарти, както и необходимите сертификати за работа.

5

АПАРАТУРА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

• Хематологичен анализатор
• Биохимичен анализатор
• Коагулометър
• Микроскопи
• Центрофуги

5

РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ

• Рентгенова уредба за графия и скопия,
• Проявителна машина,.
• Ехограф

5

БРОНХОСКОПСКИ КАБИНЕТ

• Фибро-бронхоскопи 2 бр.
• Светлинни източници 2 бр.
• Аксесоари
• Аспиратор 2бр.
• Кислородна бутилка с маска
• Набор за ТТАБ
• Набор за плеврална биопсия
• Ларингоскоп комплект 2 бр.

5

АПАРАТУРА МИКРОБИОЛОГИЯ – II-ро ниво на компетентност

• Центрофуги
• Микроскопи
• Термостати
• Автоклав ВК -75-2 броя
• Вортекс „Хейдолф“
• Ламинарен бокс „Телстар”
• Шейкър WITEG SHR – 2D
• Лабораторен вортекс V-l plus
• Автоматичен пипетор

5

ФУНКЦИОНАЛЕН КАБИНЕТ

• Апарат за кръвно-газов анализ
• Спирометъри 4 бр.
• ЕКГ
• Пулсоксиметър
• Ръстомери
• Кантари
• Барометър
• Влагомер
• Термометри