Наградата се връчва на V конгрес на БДББ “Интер Експо Център” – София., 5-8 юни 2014г

на д-р Кирил Палавеев

Управител на СБАЛПФЗ – София област ЕООД