ЦЕНИ

ДКБ
Първичен преглед40.00 лв.
Вторичен преглед20.00 лв.
Консултация кардиолог30.00 лв.
ЕКГ15.00 лв.
Медицинско удостоверение /за осиновяване и др./25.00 лв.
Поставяне на подкожна инжекция5.00 лв.
Поставяне на мускулна инжекция5.00 лв.
Поставяне на венозна инжекция7.00 лв.
Спирометрия15.00 лв.
Бронходилататорен тест30.00 лв.
Бронхопровокационен тест26.00 лв.
АКР18.00 лв.
Манту15.00 лв.
БЦЖ ваксина10.00 лв.
Пакет / Спирометрия + кръвно-газов анализ/30.00 лв.
Диагностика на обструктивна сънна апнея70.00 лв.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Бял дроб-фасова снимка30.00 лв.
Бял дроб-профилна снимка30.00 лв.
Бял дроб-деца /фас/30.00 лв.
Бял дроб-деца /профил/30.00 лв.
Томограма /1срез, 1бел.поле/15.00 лв.
Синуси20.00 лв.
Цервикални прешлени /фас/15.00 лв.
Цервикални прешлени /профил/15.00 лв.
Торакални прешлени /фас/30.00 лв.
Торакални прешлени /профил/30.00 лв.
Лумбални прешлени /профил/25.00 лв.
Лумбални прешлени /фас/25.00 лв.
Рентгеноскопия25.00 лв.
Копие на рентгенова снимка /CD/10.00 лв.
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Микроскопски препарати
Микроскопски препарат за туберкулоза15.00 лв.
Културелна диагностика и антибиограма
Носен секрет20.00 лв.
Устна кухина20.00 лв.
Гърлен секрет20.00 лв.
Храчка /банална флора и оцветяване по Грам20.00 лв.
Хемокултура /аеробна/30.00 лв.
Плеврална течност25.00 лв.
Стерилна урина15.00 лв.
Туберкулоза – посявка и антибиограма20.00 лв.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ИЗСЛЕДВАНИЯ
Такса вземане на венозна кръв5.00 лв.
Такса вземане на периферна кръв2.00 лв.
Хематология
ПКК с автоматично диференциално броене9.00 лв.
СУЕ3.50 лв.
ПКК+СУЕ10.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити-микроскопски4.00 лв.
Морфология на еритроцити-микроскопски4.00 лв.
Кръвно-газов анализ18.00 лв.
Клинична химия
CRP3.50 лв.
Глюкоза серум3.50 лв.
Глюкоза периферна кръв3.50 лв.
Кръвно-захарен профил-трикратен9.00 лв.
Общ белтък3.50 лв.
Албумин3.50 лв.
Креатинин3.50 лв.
Пикочна киселина3.50 лв.
Билирубин- общ3.50 лв.
Билирубин-директен3.50 лв.
Холестерол3.50 лв.
HDL5.50 лв.
Триглицериди3.50 лв.
AСАТ3.50 лв.
AЛАТ3.50 лв.
ГГТ3.50 лв.
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат30.00 лв.
АДЛ серум20.00 лв.
Желязо3.50 лв.
ЖСК3.50 лв.
Тест за COVID-19 с антитела25.00 лв.
Антигенен тест за COVID-1940.00 лв.
Електролити и олигоелементи
Калий3.50 лв.
Натрий3.50 лв.
Хлориди3.50 лв.
Кръвосъсирване – скрининг
Протромбиново време /INR/5.00 лв.
Време кървене2.00 лв.
aPTT5.00 лв.
D-димер15.00 лв.
Урина
Химично изследване със сухи тестове, комплексно 10 параметъра5.00 лв.
Седимент – ориентировъчен2.00 лв.
ПУНКТАТ /ПЛЕВРАЛЕН, АСЦИТ/
Плеврална пункция50.00 лв.
Относително тегло – пунктат3.00 лв.
pH – пунктат3.00 лв.
Албумин – пунктат3.00 лв.
Глюкоза – пунктат3.00 лв.
ЛДХ – пунктат3.00 лв.
Общ белтък – пунктат3.00 лв.
Амилаза – пунктат3.00 лв.
АДА – пунктат30.00 лв.
Цитологично изследване20.00 лв.
Диференциално броене на клетки в храчка/ пунктат15.00 лв.
Диференциално броене на клетки в назален лаваж15.00 лв.
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ /НЗОК/- 2% ОТ МРЗ ЗА СТРАНАТА – ЕДИН ЛЕГЛОДЕН
Потребителска такса / потребителска такса не повече от 10 дни годишно/5.80 лв.
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ ЗА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА:
Стационарно лечение на здравно неоситорени лица /включва престой, храна, медикаменти, параклинични изследвания/140.00 лв.
Такса самостоятелна стая със санитарен възел60.00 лв.
Такса придружител в самостоятелна стая40.00 лв.
Такса стая с две легла със санитарен възел40.00 лв.
Такса телевизор5.00 лв.
Скринингови прегледи вкл. Рентгенография и манту25.00 лв.
Туберкулинова проба за група /граждани над 10 лица/12.00 лв.
ИЗДАВАНЕ ДУБЛИКАТИ НА ДОКУМЕНТИ
Болничен лист, фактура, епикриза и др.10.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  • ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО В РЕГИСТРАТУРАТА НА БОЛНИЦЕТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРЕГЛЕДИ.
  • ТАКСАТА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ СЕ ЗАПЛАЩА ПРИ ИЗПИСВАНЕ В РЕГИСТРАТУРАТА НА БОЛНИЦАТА. НА ЛИЦЕТО СЕ ИЗДАВА КАСОВ БОН И ФАКТУРА .
   

Банкова сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите след пожара

Виж тук