Диагностично-консултативен блок (ДКБ)

Консултативни кабинети:

  • Пневмо-фтизиатрични 2 бр.
  • Детски кабинет
  • Консултативно-кардиологичен
  • Функционален кабинет
  • Бронхологичен кабинет
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК (ДКБ)

Медико-диагностични лаборатории:

  • Клинична лаборатория
  • Микробиологична лаборатория

Образна диагностика

  • Ro лаборатория
   

Банкова сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите след пожара

Виж тук