5

Консултативни кабинети:

• Пневмо-фтизиатрични 2 бр.
• Детски кабинет
• Консултативно-кардиологичен
• Функционален кабинет
• Бронхологичен кабинет

5

Медико-диагностични лаборатории:

• Клинична лаборатория
• Микробиологична лаборатория

5

Образна диагностика

• Ro лаборатория