Лечение на туберкулоза

СБАЛПФЗ – София област ЕООД изпълнява основните задачи, поставени от „Нацонална програма за превенция и контрол на туберкулозата в РБългария 2016-2020“. Те включват всички ангажименти на болницата по осигуряване на набелязаните мероприятия във връзка с профилактичната дейност, диагностицирането и лекуването на туберкулозно болните. Болничното заведение работи по всички фази в цикъла, включващ диагностика и лечение на туберкулоза:

Лечение на туберкулоза
 • активно и продължително лечение;
 • диспансеризиране за контрол и наблюдение;
 • изследване и следене на контактни и суспектни на туберкулозни, издирване и обработване на контактни на болни с туберкулоза. Изследване на съмнителни за туберкулоза лица;
 • диагностика и издирване на пациенти с ЛТБИ (латентна туберкулозна инфекция);
 • скринингови мероприятия на рисковите контингенти.

Лечение на туберкулоза се финансира от МЗ по наредба 34, като услугите се предоставят и на здравно неосигурени лица.

Приоритет за СБАЛПФЗ – София област ЕООД е по-нататъшната последователна работа по Националната програма за подобряване на контрола на туберкулозата в България. Болничното заведение има водеща роля на територията на Софийска област и разполага с материален ресурс и добре подготвен персонал, който може да се справи със специфичните изисквания.

Задачи на програмата:

 • Навременно диагностициране;
 • Осигуряване на резултатно лечение на туберкулозата и свеждане на рецидивите до минимум;
 • Завишаване на контрола и минимизиране на заразата с мултирезистентни причинители;
 • Осигуряване на специализирана химиопрофилактика и имунопрофилактика;
 • Проследяване и контролиране на мероприятията;
 • Осигуряване на здравни познания за туберкулозата на гражданите на София и областта.

При изпълнение на тези задачи се цели постигане на :

 • Скрининг и откриване на болни и застрашени от заболяване в рисковите контингенти
 • Превенция и навременна профилактика на заболяванията
 • Ранна диагноза на ТБК
 • Точна диагностика
 • Адекватно и ефективно лечение
 • Намаляване до максимум на рецидиви и тласъци
 • Обхващане и обработка на контактни на болни от ТБК лица
 • Предотвратяване на инвалидизация на болните
 • Осигуряване на здравна информация за населението