5

Апаратура

 • Пациентски монитори
 • ЕКГ апарат
 •  Ултразвуков инхалатор
 •  Кислородна инсталация
 •  Апарат за неинвазивна вентилация
 •  Набори за плеврални пункции
 •  Пулсоксиметър
5

Административно-стопанското звено

 • оператори
 • неквалифицирани работници
 • помощно обслужващ персонал
5

Стационарен блок

 • Пневмо-фтизиатрично отделение с 51 легла
 • По желание на пациентите се предлага „VIP” стая – самостоятелна стая със санитарен възел, климатик, телевизор. Стаята се заплаща допълнително съгласно ценоразписа на болницата.
 • Аптека (вътреболнична)